Sintaksa

Nje skript ne PHP gjithnje nis me <?php dhe perfundon me ?>. Nje skript i tille mund te vendoset kudo ne nje dokument te tipit php, pra skedar qe perfundon me prapashtesen .php. Sa i perket simboleve te fillimit dhe perfundimit te skriptit, ne server mund te konfigurojme PHP-ne ne menyre te tille qe te pranoje edhe simbolet e shkurtra <? per fillimin dhe ?> per perfundimin e skriptit. Gjithsesi, per siguri dhe kompatibilitet te plote ju rekomandoj te perdorni formen e gjate.

Nje skedar PHP normalisht permban kod HTML, ashtu si nje skedar HTML, bashke me kode PHP. Me poshte po japim nje shembull te nje skedari PHP i cili shfaq ne brouser shprehjen "Hello World!":

<html>
 <body>
   <?php print "Hello World"; ?>
 </body>
</html>
Pikepresja

Cdo rresht kodi ne PHP duhet te perfundoje me pikepresje (;). Pikepresja perdoret ne menyre te tille qe te ndaje dhe te dallohet nje instruksion nga nje tjeter. Ne rast se harrohet te vendoset nje pikepresje ne vendin e caktuar atehere skripti nuk do te funksionoje dhe do te shfaqen gabime ne ekzekutim.

Echo / Print

Per te printuar tekst ne ekran PHP-ja perdor dy funksione te brendshme te quajtur echo dhe print. Te dy kane te njejtin funksion dhe perdoren ne formen e meposhtme:

echo "Teksti qe do te printohet";

ose

print "Teksti qe do te printohet";

Shkruhet emri i funksionit dhe me pas ne thonjeza (teke ose cifte) shkruhet teksti qe do te printohet ne brouser. Se cfare jane funksionet do ti trajtojme ne nje kapitull te vecante, fillimisht merrini te mireqena qe jane "sisteme" qe marrin nje input ne hyrje, dhe japin nje output ne dalje. Ne kete rast, inputi per keto funksione eshte teksti qe shkruajme brenda thonjezave, qe ndryshe e quajme String. Pra, ne PHP tekstet qe shkruhen brenda thonjezave (teke ose cifte) quhen stringa, keshtu do ti referohemi edhe ne vijim. Outputi qe japin keto funksione eshte printimi i tekstit ne ekran (ne brouser).

Komentet ne PHP

Ne PHP, perdoret // per te bere nje koment per nje rresht te vetem, ose /* dhe */ per te komentuar nje bllok te tere kodi.

<?php 
//Ky eshte nje koment

/* Ky eshte nje koment blloku */

/* Ky eshte nje tjeter
  koment i nje blloku te tere */
?>
Hapesira e bardhe

Kur shkruajme nje skript ne PHP nuk ka rendesi sesa hapesire leme midis pjeseve te kodit. Skripti perbehet nga fjalet kod ndermjet te cilave mund te lihet hapesire sa te duam. Le te tregojme dy shembuj te cilet nuk kane ndryshim nga njeri tjetri dhe jane te dy te rregullt.

Shembulli i meposhtem:

<?php
$variabel = 10 + 10;
echo "Pershendetje, Shqiperi";
?>

eshte teresisht i njejte ne dalje me shembullin e meposhtem:

<?php
$variabel =   10     +  10;
echo     "Pershendetje, Shqiperi" ;
?>

Pra, nuk ka rendesi sesa hapesira leme ndermjet fjaleve kod. Duhet te keni kujdes sepse ne rastin e funksionit echo, hapesira ndermjet stringes p.sh. "Pershendetje, Shqiperi" do te ndikoje ne dalje, dhe do te printohet bashke me hapesiren. Ndaj, duhet te kemi parasysh se brenda vlerave te stringave hapesirat jane ndikuese.

PHP eshte 'case-sensitive'

Case-sensitive do te thote qe nje variabel e quajtur p.sh. $variabel eshte e ndryshme me $VARIABEL. Pra, eshte e ndjeshme ndaj kapitalizimit te germave. Duhet te bejme kujdes me kete pjese pasi outputi mund te jete i papritur. Le te marrim nje shembull me funksionet e printimit. Le ta zeme qe kemi nje variabel qe mban nje stringe: $var = "Pershendetje, Shqiperi!" dhe duam ta printojme vleren e kesaj variable ne ekran. Ketu na sherben funksioni echo ose print.

Programi:

<?php

$var = "Pershendetje, Shqiperi!"
echo $var;

?>

Na jep ne dalje: Pershendetje, Shqiperi!. Ndersa programi:

<?php

$var = "Pershendetje, Shqiperi!"
echo $Var;

?>

Nuk jep asgje ne dalje, pasi variabli $Var nuk ka vlere. Po ta veme re germa V eshte e kapitalizuar. Ndaj, variabli qe duhet te perdorim eshte $var, edhe kur behet printimi.

results matching ""

  No results matching ""