Variablat

Variablat perdoret per te ruajtur te dhena (informacion). Ato mund te ruajne vlera te ndryshme si stringa, numra ose koleksione te tipit "array" te cilat do ti shpjegojme me poshte. Pasi deklarojme nje variabel, ate mund ta perdorim ne vende te ndryshme brenda skriptit sa here te duam. Te gjitha variablat ne PHP fillojne me simbolin $. Deklarimi i nje variable behet ne kete menyre:

$var_name = value;

Ne rast se harrojme te fillojme emrin e variablit me shenjen $ atehere ajo nuk do te funksionoje.

Krijojme nje variabel qe mban nje stringe:

<?php

$var_name = "Pershendetje!";

Krijojme nje variabel qe mban nje numer:

<?php

$var_name = 25;

PHP eshte gjuhe Loosely Typed, qe do te thote:

 1. Ne PHP, nje variabel nuk eshte e nevojshme te deklarohet perpara se ti jepet nje vlere.
 2. Nuk percaktojme se cfare tip vlere mban nje variabel
 3. Ne varesi te vleres, PHP konverton variablin ne tipin e duhur
 4. Ne PHP, variabla deklarohet automatikisht kur ne e perdorim ate (ne rast se nuk e kemi deklaruar me pare)

Variablave u jepet vlere duke shenuar emrin e variablit ne te majte, shenjen =, dhe ne te djathte nje shprehje me nje vlere te caktuar. Inicializim variable do te thote ti japesh vlere nje variabli per here te pare, p.sh. $var = 5. Variablat e pa inicializuara kane vlera fillestare te parazgjedhura. PHP i konverton variablat nga nje tip ne nje tjeter kur eshte e nevojshme.

Tipet e te dhenave

PHP ka nje total prej tete tipe te dhenash te cilat ne i perdorim per te ndertuar variablat tona:

 1. Integers - perfshihen te gjithe numrat pa presje dhjetore si p.sh. 234
 2. Doubles - perfshihen te gjithe numrat me presje dhjetore si p.sh. 45.4
 3. Booleans - perfshihen dy vlera te mundshme true (e vertete) ose false (e gabuar)
 4. NULL - eshte nje tip special qe perfshin vetem nje vlere null (Eshte vlera e parazgjedhur default qe kane variablat ne PHP)
 5. Strings - jane sekuenca karakteresh si p.sh. "PHP-ja me pelqen!"
 6. Arrays - jane koleksione te indeksuara ose te emeruara qe mbajne vlera te tjera te tipeve te ndryshme
 7. Objects - jane tip te dhenash i klasave te caktuara te ndertuara nga perdoruesi, te cilat mbajne brenda tyre vlera te tipeve te tjera te dhenash ose funksione.
 8. Resources - jane variabla speciale qe mbajne referenca te burimeve te jashtme te PHP (si p.sh. nje lidhje me bazen e te dhenave)

Pese tipet e para jane tipe te thjeshta, ndersa dy tipet Objects dhe Arrays jane tipe komplekse te te dhenave.

Numrat Integer jane te gjithe numrat pa perfshire ata me presje dhjetore, si p.sh. 2893, 12, 324 etj. Ata mund te perfshijne si numrat pozitive ashtu edhe ata negative. Integers mund t'u jepen si vlere variablave, ose te perdoren ne shprehje te ndryshme si p.sh. :

<?php

$int_var = 877;
$var_tjeter = -453 + 45;

Doubles perfshin te gjithe numrat me presje dhjetore si p.sh. 45.3 apo 354.23 etj.

<?php

$double_var = 877.23;
$var_tjeter = -453.56 + 45.5;

Tipet Boolean kane dy vlera te mundshme true ose false te cilat perdoren kryesisht ne validim kushtesh te cilat do te trajtohen ne kapitujt ne vijim si p.sh.:

<?php

if (TRUE)
  print("Kjo do te printohet gjithmone");
else
  print("Kjo nuk do te printohet asnjehere");
Interpretimi i tipeve te tjera si boolean

Ne shume raste eshte e nevojshme te dime vertetesine e nje variabli edhe pse ajo nuk eshte e tipit boolean.

 • Variablat e tipit Integer kur kane vleren 0 llogariten false, perndryshe ato llogariten true
 • Variablat me vlere String llogariten false ne rastet kur stringa eshte bosh "" ose kur stringa eshte zero "0", perndryshe ato llogariten true
 • Variablat me vlere NULL jane gjithmone false
 • Nqs. variabli eshte koleksion i tipit "array", ne rastin kur koleksioni eshte bosh (nuk permban vlera te tipeve te tjera) ai llogaritet false, perndryshe llogaritet true
 • Variablat e tipit Double nuk duhet te perdoren si boolean

NULL eshte nje tip special qe permban vetem vleren null. Per ti dhene nje variabli vleren null ne shkruajme:

<?php

$var_name = NULL;

Per kete tip te dhenash mund te perdoret edhe termi null, pra me germa te vogla.

<?php

$var_name = null;

results matching ""

  No results matching ""