Testimi dhe Mirembajtja

Gjate projektit te realizuar ne kete kapitull u njohem me mire me menyren sesi bashkeveprojne sebashku te gjitha fazat e ndertimit te nje faqeje web ose nje aplikacioni web. Eshte shume e rendesishme qe per cdo pjese kodi qe implementohet te kryejme testet e nevojshme fizike duke i provuar modulet nese jane funksionale ose jo. Ne rastet kur po testojme faqen dhe kodin e realizuar eshte mire ta konfigurojme PHP-ne ne menyre te tille qe te na shfaqe te gjitha gabimet e mundshme, ndaj mund te krijojme nje funksion te tille ne skedarin config.php:

<?php

function show_errors() {
  error_reporting(E_ALL);
  ini_set('display_errors', 1);
}

Me pas mund ta therrasim show_errors(); ne menyre qe PHP-ja ti shfaqe gabimet e mundshme. Ne momentin qe faqja kalon ne mjedisin LIVE pra pasi perfundohet, atehere nuk e therrasim kete funksion.

Ne raste gabimesh eshte e nevojshme qe here pas here te kontrollojme vlerat e variablave ne momente te ndryshme te kohes. Per kete qellim mund te ndertojme nje funksion qe printon vleren e nje variabli ne nje forme te vecante dhe ndalon ekzekutimin e skriptit ne momentin qe therritet.

<?php

function dump_die($var) {
  echo '<pre>';
  var_dump($var);
  exit;
}

Ne momentin kur duam te shohim vleren e nje variabli ne nje pjese te caktuar te skriptit, e therrasim si me poshte:

<?php

$vlerat = [1, 2, 3, 4]

dump_die($vlerat);  // Ndalon ekzekutimi i skriptit

echo "Pershendetje...";  //Nuk vazhdon printimi ne kete pjese

Perpara se nje projekt te kaloje ne LIVE eshte mire te testohet ne perdorim nga vizitore te zakonshem, pra me nje numer te caktuar vizitoresh dhe perdoruesish te behet nje test paraprak. Nese cdo gje shkon ne rregull atehere mund te kalohet ne LIVE.

Shume faqe dhe aplikacione web kane nevoje per mirembajtje te vazhdueshme. Here pas here, me ndonje skenar te paparashikuar mund te lindin probleme edhe nderkohe qe aplikacioni eshte ne LIVE ndaj ai duhet te kontrollohet vazhdimisht. Po ashtu mund te jete nevoja e shtimit te moduleve te reja dhe permiresimit te atyre aktuale ndaj mirembajtja eshte nje faze shume e gjere e zhvillimit te faqeve apo aplikacioneve.

results matching ""

  No results matching ""