Audienca

  • Ky liber teknik rekomandohet te lexohet nga te gjithe personat qe jane te interesuar te marrin dije paraprake ne gjuhen e programimit PHP. Eshte i rekomandueshem per fillestare qe e nisin nga zero, si dhe per ata qe kane pak informacione dhe sapo kane hyre ne bazat e saj.

  • Ky liber trajton koncepte te programimit te orientuar nga objekti. Ne rast se dini PHP por jo ne nivel POO atehere ky liber eshte i duhuri per ju.

  • Ky liber rekomandohet edhe per ata qe dine teorikisht gjuhen PHP, por nuk kane ndertuar nje shembull konkret te jetes reale. Libri te jep mundesine te mesosh menyren sesi ndertohet nje projekt real.

results matching ""

    No results matching ""