Supozimet qe ben libri

  • Libri supozon qe ju te pakten njihni lehtesisht algoritmiken baze.

  • Libri supozon qe ju jeni familjar me bazat e HTML, etiketat kryesore te saj, atributet, format etj.

  • Libri supozon qe ju jeni familjar me bazat e CSS.

results matching ""

    No results matching ""