Organizimi i librit

Libri perbehet nga 10 kapituj, 2 prej te cileve jane Parathenie dhe Perfundime. Kapitujt me vlere per ju jane nga 2 ne 9.

 1. Parathenie

 2. Kapitulli Hyrje ne Web ka si qellim njohjen me bazat e web-it, si funksionon arkitektura client-server, cfare eshte nje web-server. Lehtesisht preket tema e protokollit HTTP, bazat e HTML.

 3. Kapitulli Hyrje ne PHP trajton bazat e PHP-se, sintaksen dhe konceptet kryesore qe permban cfaredolloj gjuhe programimi si variablat, operatoret, ciklet, deklaratat e kushtezuara etj.

 4. Kapitulli Funksionet ne PHP trajton menyren sesi i shfrytezojme funksionet per te mos perseritur kod, si dhe funksionet kryesore te PHP.

 5. Kapitulli PHP ne HTML trajton menyren sesi bashkevepron PHP me HTML.

 6. Kapitulli PHP e orientuar nga objekti trajton tekniken e programimit te orientuar nga objekti ne PHP.

 7. Kapitulli PHP me MYSQL trajton bazat kryesore te SQL-se, menyren e ndertimit te nje baze te dhenash, si dhe komunikimi ndermjet PHP dhe MySql.

 8. Kapitulli Shembuj me PHP permban disa shembuj te nevojshem qe mund t'i perdorim ne projekte reale.

 9. Kapitulli Ndertimi i nje projekti real trajton ndertimin e nje projekti nga fillimi deri ne fund, menyren dhe fazat qe ndiqen per ngritjen e nje projekti real.

 10. Perfundime

results matching ""

  No results matching ""