Perfundime

Ky liber shoqerohet me kodin e projektit final te ndertuar, i gjendur ne github:

https://github.com/albanafmeti/mesophp-final-project

Websajtin final te realizuar mund ta veshtroni ne kete url:

http://mesophp.techalin.com

Kredencialet per t'u loguar:

  • Email: info@mesophp.com
  • Password: 123456

Mesim te mbare,

Alban Afmeti

Tirane, 02 Prill 2017

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

results matching ""

    No results matching ""