Permbajtja

 1. Parathenie

  • Audienca
  • Supozimet qe ben libri
  • Organizimi i librit
  • Informacione mbi autorin
 2. Hyrje ne Web

  • Hyrje
  • Arkitektura Client-Server
  • Cfare eshte nje Web-Server?
  • Bazat e protokollit HTTP
  • Bazat e HTML
  • Cfare eshte PHP?
 3. Hyrje ne PHP

  • Hyrje
  • Sintaksa
  • Variablat
  • Stringat
  • Konstantet
  • Koleksionet Array
  • Operatoret
  • Deklaratat e kushtezuara
  • Ciklet
  • Variablat super globale
 4. Funksionet ne PHP

  • Hyrje
  • Funksione te stringave
  • Funksione te koleksioneve Array
  • Funksione te dates dhe kohes
  • Funksione matematike
  • Funksione te sistemit te direktorive dhe te fileve
  • Funksione te tjera
 5. PHP ne HTML

  • Hyrje
  • Format e HTML-se dhe validimi i tyre
  • Ngarkimi i skedareve nepermjet formave
  • Kalimi i te dhenave ndermjet faqeve
 6. PHP e orientuar nga objekti

  • Hyrje
  • Klasat dhe objektet
  • Trashegimia e klasave
  • Koncepte te tjera te POO
  • Shembuj te POO
  • Perjashtimet dhe trajtimi i tyre
 7. PHP me MYSQL

  • Bazat e te dhenave relacionale
  • Hyrje ne SQL
  • Ndertimi i nje baze te dhenash reale
  • PHP me MYSQL
  • Menaxhimi i te dhenave me POO
 8. Shembuj me PHP

  • Modul Autentikimi
  • Modul Kerkimi
 9. Ndertimi i nje projekti real

  • Hyrje
  • Specifikimi i kerkesave dhe aktivitetit
  • Baza e te dhenave
  • Projektimi
  • Nderfaqja grafike
  • Ndertimi i modeleve dhe klasave te tjera
  • Implementimi nderlidhes
  • Testimi dhe Mirembajtja
 10. Perfundime

results matching ""

  No results matching ""